SenseNG Ecosystem

Řešení Inmedity SenseNG přináší jedinečné řešení pro všechny muzea a galérie, které se chtějí odlišit a ukázat svým návštěvníkům víc.

 

Inovace přímo pro vaší instituci

Primárním posláním muzeí, galerií a kulturně-vzdělávacích institucí je zprostředkování osvěty, vzdělání a pozitivního kulturního zážitku široké veřejnosti. Pro naplnění tohoto úkolu pravděpodobně i vaše instituce investuje nemalé úsilí a prostředky do vytváření a údržby zajímavých expozic, v rámci nichž mohou návštěvníci poznávat a opakovaně obdivovat vystavené artefakty. Celková popularita a úspěšnost vaší instituce závisí tedy především na kvalitě vašich expozic a pozitivní odezvě návštěvníků. Vyšší interakce s veřejností může vést ke zcela spontánnímu marketingu, který posílí vaši návštěvnost a kromě prestiže přinese vašemu muzeu i víc prostředků na jeho další rozvoj. Pro muzeum či podobnou kulturní instituci je inovace a hledání nových forem a způsobů prezentace naprosto zásadní. Cílem je přitom vytvoření prakticky neomezeného prostoru, ve kterém můžete návštěvníkovi poutavou formou zprostředkovat informace o svých expozicích a jednotlivých exponátech.

 

Svět dnešní prezentace a komunikace s návštěvníky

V současné době je převážná většina informačních panelů k exponátům řešena staticky, bez multimediálních komponent nebo možnosti interakce s návštěvníkem. Tyto pevné panely většinou kvůli nedostatku prostoru obsahují pouze jednoduchý text, případně doplňkovou fotografii. Pro vaši instituci tak může být složité obsah panelů měnit či doplňovat je o nové informace nebo fotografie. Navíc využití multimédií je v tomto kontextu prakticky nemožné. Multimediální či interaktivní obsah je dnes prezentován spíše formou robustních instalací IT řešení, obrazovek a jiných hardwarových prvků vyžadujících energii a dostatečný prostor. Tyto prvky jsou však vzhledem k nákladné instalaci a náročné údržbě dostupné pouze v omezeném množství. Stačí přitom tak málo, aby současné panely, navzdory své statičnosti, poskytly vašim návštěvníkům mnohem víc užitečného obsahu a poutavého zážitku.

 

Chytrý telefon - Chytrá prezentace

Nástup chytrých telefonů a tabletů nelze zastavit – vzhledem k jejich cenové dostupnosti je vlastní již téměř každý druhý člověk. Chytré telefony však díky technologickým inovacím a novým aplikacím nabízejí prakticky neomezené možnosti, které lze velice elegantně využít v prezentaci vašeho muzea. V bezkontaktním ekosystému SenseNG společnosti Inmedity se na chytrém telefonu návštěvníka otevírá nekonečný prostor pro prezentaci vaší instituce a jejích expozic, aktivit a jednotlivých exponátů. Návštěvník při interakci s ekosystémem muzea získává informace jednoduchou, zábavnou a interaktivní formou, která je v mnoha ohledech efektivnější a příjemnější než je současný standard sdílení informačního obsahu. Pouhým přiblížením mobilu k panelu se na displeji telefonu rozvine poutavý příběh o vybraném exponátu s mnoha dalšími informacemi, fotografiemi či videi. Dětem ale i dospělým můžete nabídnout řadu interaktivních her, kvízů a soutěží. Pro turisty je dostupná sada jazykových mutací, pro handicapované řada hlasovýc h či obrazových multi-jazyčných asistentů. Toto vše jediným dotekem návštěvníkova chytrého telefonu ve vašem ekosystému SenseNG.

  

Trumfy systému Inmedity SenseNG

Integrace unikátního bezkontaktního ekosystému SenseNG společnosti Inmedity do prostředí vaší instituce přináší nový rozměr komunikace s návštěvníkem, a to bez nutnosti pořizování jakékoliv techniky. Kromě interaktivity a nového multimediálního obsahu tento ekosystém nabízí návštěvníkům i propojení se sociálními sítěmi. Sami zákazníci tak mohou svými aktivitami vytvářet pozitivní odkazy a jiné marketingově užitečné zmínky o vaší instituci v globálním internetovém prostoru. Další vlastností SenseNG je platební brána, prostřednictvím níž mohou zájemci už během návštěvy, kdy je emoce a zážitek nejsilnější, uskutečnit jednoduchou platební transakci či poslat dárcovskou SMS, která může reprezentovat například symbolický sponzorský příspěvek na údržbu muzea nebo vybraný exponát. Součástí ekosystému je rovněž jednoduchý nástroj pro správu obsahu samotných multimediálních informačních  stránek a nastavení a řízení elektronických kampaní a marketingových sdělení. Velkou přidanou hodnotou je také sada užitečných funkcí pro sledování statistik návštěvnosti, popularity expozic a exponátů, ale i dalších důležitých
údajů o chování návštěvníků. Ekosystém je rozšířitelný o integraci elektronického vstupného, věrnostních schémat a dalších funkčních modulů (umožňujících např. určení polohy návštěvníka bez aktivní GPS, nákupy v místní kavárně, propojení s prodejem suvenýrů atp.). Výhodou celého řešení jsou nízké pořizovací náklady, variabilita využití a jednoduchost obsluhy a údržby.

 

Dokumenty

 

Připravujeme

SenseNG pro Restaurace

SenseNG pro Retail

SenseNG pro Výstaviště

SenseNG pro Hotely

Zajímavé odkazy

Služby & Produkty

SenseNG Ecosystem

NFC Tag Management

NFC Mall

Poradenství a konzultace v NFC

Koho hledáme

.Net Programátor

Konzultant pro prodej

Projektový koordinátor

 

Inmedity s.r.o.

Wiesenthalova 958/2

155 00  Praha 5

Česká Republika

 +420 215 215 000